Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Aanmelding

Kennismaken met de school en aanmelding van uw kind.

Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt heeft, mag uw kind worden toegelaten op de basisschool.

Ongeveer twee maanden voorafgaand aan de verjaardag van uw kind, kunt u uw kind aanmelden. Voor de aanmelding kunt u een afspraak maken met de directeur van de school. Zij zal met u de nodige formulieren invullen en u informatie geven over het reilen en zeilen op de Uilenburcht.

Na deze aanmelding kunt u een afspraak maken met de leerkracht van groep 1. Zij geeft u informatie over de gang van zaken in groep 1. Ook kunt u met haar afspraken maken over het wennen van uw kind. Uw kind mag namelijk enkele dagdelen meedraaien op school voordat hij/zij vier jaar oud wordt. Deze dagen worden in onderling overleg afgesproken.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl