19 oktober 2020

Info:

 De juffen hebben een studiedag en de kinderen zijn vrij.

OBS de Uilenburcht

Schoolcoördinator: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
obsuilenburcht@sooog.nl