Beweegcentrum

Voor alle kinderen, met en zonder een beperking, is het belangrijk om met plezier naar school te gaan! Vertrouwen hebben in wat je kan! Schooltaken met een goed gevoel uitvoeren. Werkjes zelfstandig maken, taken kunnen uitvoeren, knutselen, schrijven, samenwerken, actief luisteren in de kring, spelen op het schoolplein en meedoen met gymactiviteiten.  

Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend, zij hebben moeite met vaardigheden en activiteiten in de klas, op het schoolplein of tijdens de gymles. Als wij dergelijke problemen signaleren bij één of meerdere kinderen in onze klas, kan het inschakelen van een kinderergotherapeut in veel gevallen waardevol zijn. Daarbij gaat het niet om de educatieve begeleiding, zoals het leren lezen en rekenen maar om de voorwaardenscheppende begeleiding die ervoor zorgt dat het kind deze taken en activiteiten zo goed mogelijk uit kan voeren. Geen enkel kind wil een uitzondering zijn!

Wat doet een ergotherapeut op school?  

De kinderergotherapeut inventariseert en traint vaardigheden. Daarnaast wordt de sociale omgeving ondersteund, zoals de leerkracht, ouders en klasgenootjes. 

De  ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en leerkrachten welke vragen er zijn, bij welke activiteiten er problemen worden ondervonden en hoe belangrijk deze zijn voor het kunnen volgen van het onderwijs. Het uitvoeren van gestandaardiseerde observaties en/of testen geeft duidelijkheid over de oorzaak van het probleem en de behandelbare grootheden. Deze testen en observaties zijn gericht op de dagelijkse activiteiten, de schoolse vaardigheden en de voorwaarden die een kind daarvoor nodig heeft. Op basis hiervan worden in overleg met de leerkracht en de ouders de doelen bepaald.  

Daarna volgt de interventie die o.a. bestaat uit het geven van training training/oefeningen, begeleiding van het kind en door het geven van adviezen aan de leerkracht en/of de ouders.  

Waarvoor kunnen wij voor een leerling de kinderergotherapeut inschakelen?   

- verbeteren van fijne motoriek, lateralisatie, handvoorkeur;  

- verbeteren van tekenen, knippen, knutselen, kleuren, schrijfvoorwaarden/schrijven; 

 - vergroten van de zelfstandigheid zoals het verbeteren van de uitvoer van het zichzelf aan of uitkleden, knopen vastmaken, veters strikken  

- planmatig uitvoeren van vaardigheden, optimaliseren van de aandacht/ concentratie en zelfstandig werken, het automatiseren van vaardigheden, het plannen en organiseren van activiteiten;  

- Stimuleren van de spelontwikkeling;  

- Adviseren omtrent de leeromgeving; zoals aanpassingen en hulpmiddelen op school;  

De kinderergotherapeut stelt het kind centraal. Daarbij is een goede samenwerking van belang. De ergotherapeut gaat samen met het kind, ouders en de leerkracht overleggen om te bepalen wat het beste is voor de leerling. Daarnaast heb is er een integrale samenwerking met een kinderfysiotherapeut (werkend binnen dezelfde praktijk). Het is mogelijk samen naar het kind te kijken of deze naar de kinderfysiotherapeut te verwijzen.  

Vergoeding  

Als er sprake is van kind-specifieke problemen wordt kinderergotherapie vergoed door de zorgverzekeraar. Kinderergotherapie wordt 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering en is dus voor ieder kind beschikbaar. Ergotherapie kan in sommige gevallen ook vanuit het passend onderwijs bekostigd worden.  

Op maandagochtend zijn de mensen van het beweegcentrum op het kindcentrum aanwezig, om onder schooltijd met kinderen te oefenen. 

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl