Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Buitenschoolse activiteiten

Gedurende een schooljaar doen de groepen van KC de Uilenburcht mee aan diverse buitenschoolse activiteiten. U kunt hierbij denken aan sporttoernooien, excursies of het bezoeken van een voorstelling. We vinden deze buitenschoolse activiteiten een verrijking van het reguliere lesprogramma en proberen alle groepen hieraan deel te laten nemen. Soms vinden de buitenschoolse activiteiten plaats onder schooltijd. Deze activiteiten zijn dan vaak verplicht voor alle kinderen. Soms vinden de buitenschoolse activiteiten plaats buiten schooltijd. Deelname is dan vaak vrijwillig. Voor de buitenschoolse activiteiten maken we graag gebruik van de hulp van ouders voor vervoer en begeleiding.

Naschoolse activiteiten

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) wil de leerlingen sport laten beleven en hun eigen beweegtalent laten ontdekken. De leerlingen kunnen in naschoolse activiteiten kennismaken met diverse sporten. 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl