Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

CITO leerlingvolgsysteem

De vorderingen van de leerlingen van de Uilenburcht worden gevolgd met de toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn niet afhankelijk van de methodes die op onze school gebruikt worden, maar zijn landelijk genormeerd. Twee maal per jaar, in januari en juni, maken alle kinderen de cito-toetsen op de verschillende vakgebieden. De uitslagen van deze toetsen worden vermeld op het rapport, besproken met ouders en gebruikt om het leerstofaanbod en de zorg voor individuele leerlingen en de groep als geheel te plannen.

Naast de toetsen van het Cito LOVS maken de kinderen de Cito-eindtoets in groep 8.

Meer informatie over deze toetsen kunt u lezen in het protocol afname toetsen van onze school.


Toetsprotocol (PDF)

OBS de Uilenburcht

Schoolcoördinator: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
obsuilenburcht@sooog.nl