Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

GGD, schoolarts

Wat is de GGD?

Leerlingen van basisscholen worden door de GGD onderzocht op verschillende gezondheidsaspecten, zoals het gehoor, het gezichtsvermogen, kleuren zien en houding. De GGD geeft dan adviezen aan de ouders/verzorgers van het kind, of aan het kind zelf en staat open voor vragen. Als het nodig is verwijst de GGD het kind door naar een zorginstelling of een huisarts. De GGD adviseert ten aanzien van vroegtijdige aanpak van bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, ontwikkelingsachterstand, psychosociale problemen, kindermishandeling en pesten. Er zijn onder kinderen en jongeren nogal wat problemen op psychosociaal gebied.


De GGD op onze basisschool.

In de gezondheidsperiode (dat is een periode die jaarlijks op onze school wordt gehouden) worden de kinderen van groep 2 en van groep 7 onderzocht. In groep 2 worden de leerlingen onderzocht op hun gezichtsvermogen. Alle ouders van de leerlingen in groep 2 worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de verpleegkundige of arts. Daarbij wordt het kind gewogen en gemeten. Ter voorbereiding krijgen de ouders een vragenlijst over de gezondheid van hun kind. De antwoorden kunnen aanleiding geven om in een onderzoek of gesprek extra aandacht aan een kind te besteden. In groep 7 worden de leerlingen gewogen en gemeten. Ouders van de leerlingen in groep 7 krijgen van tevoren een vragenlijst met vragen over de gezondheid van hun kind. Met de leerkracht wordt besproken of er kinderen zijn waar extra aandacht aan moet worden besteed. Ouders kunnen aangeven of ze prijs stellen op een gesprek/ onderzoek met de verpleegkundige of arts.

Behalve dit contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over gezondheid. GGD Groningen Telefoon: 050 367 4991 WhatsApp: 06 10565212 Facebook: facebook.com/ggdgroningen

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl