Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

6770-Inschrijfformulier zonder ouderverklaring (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Model-protocol medicijnverstrekking (PDF)
Gedragscode (PDF)
Nieuwsbrief SOOG ouders 10-2016 (PDF)
Protocol voorkoming lesuitval (PDF)
Privacyverklaring (PDF)

OBS de Uilenburcht

Schoolcoördinator: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
obsuilenburcht@sooog.nl