Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Ouderraad

Waarom is de ouderraad belangrijk?

De ouderraad wil een goede relatie tussen ouders, M.R., het bevoegd gezag en het schoolteam bevorderen. Dit doet de ouderraad onder andere door het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten en/of het verlenen van medewerking aan het personeel van de school.

Hoe is de ouderraad georganiseerd?

In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad kan – gevraagd of ongevraagd – de medezeggenschapsraad adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan bovendien eisen, dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet op zijn beurt, binnen drie maanden een schriftelijk antwoord geven.

Als er problemen op school zijn waarbij het nodig is dat alle ouders worden geraadpleegd, zal de ouderraad vaak het orgaan zijn dat de school oproept actie te ondernemen.

De ouderraad stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals culturele manifestaties, feesten en partijen. De raad betrekt andere ouders vaak bij de activiteiten binnen de school.

De leden in de raad worden door en uit de ouders gekozen.

Wanneer vergadert de ouderraad ? 

 • 20 september
 • 26 oktober
 • 22 november
 • 14 december
 • 24 januari
 • 22 februari
 • 28 maart
 • 10 mei
 • 20 juni
 • 18 juli

Wie hebben zitting in de OR?

Ouders:

 • dhr. D. van der Kamp, voorzitter
 • mevr. I. Bos, secretaris
 • mevr. S.Jansen, penningmeester
 • mevr. T. Doddema
 • mevr. E. Bosker
 • mevr. J. Takens
 • mevr. S. Kuiper
 • mevr. M. Tooren
 • mevr. V. Galvan
 • mevr. M. Stoppels
 • mevr. J. van Bolhuis (personeel)
 • mevr. F. Hartog (personeel)

Hoe komt u in contact met de OR?

Indien u een onderwerp wilt bespreken in de ouderraad dan kunt u dit op 3 manieren doen:

 • leg in het postbakje in de lerarenkamer een briefje met naam, telefoonnummer en onderwerp
 • een mail schrijven aan de basisschool ter attentie van de ouderraad
 • contact opnemen met de voorzitter van de Ouderraad, Shirley Kuiper.

 

Jaarverslag ouderraad schooljaar 2020-2021 (PDF)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl