Terug naar Nieuws

Van lagere school, naar basisschool, naar Kindcentrum.

Gepubliceerd op: , door: OBS De Uilenburcht

Graag willen wij jullie informeren over de ontwikkeling van obs de Uilenburcht tot Kindcentrum.

Jaren geleden zijn de basisschool en de peuterspeelzaal begonnen om samen activiteiten te organiseren en te vieren. Denk bijv. aan de lampionnenshow, het kerstdiner en het PUK-festival.

Waar we begonnen met gezamenlijke activiteiten, is dat nu uitgegroeid tot een hechte samenwerking. Niet alleen op het gebied van activiteiten, maar ook op onderwijskundig gebied. Het intensief samenwerken heeft erin geresulteerd dat we een officiële aanvraag hebben gedaan om onze school en peuterspeelzaal tezamen “Kindcentrum” te mogen noemen.

Op 23 november 2020 heeft er een audit plaatsgevonden waarbij er gekeken is of obs de Uilenburcht in voldoende mate aan de criteria van een Kindcentrum voldoet.

Het advies van de auditcommissie is positief en het College van Bestuur heeft dan ook besloten dat obs de Uilenburcht als Kindcentrum aangemerkt wordt.

Gaat er dan ook echt iets veranderen?

Een klein beetje. We blijven lekker werken zoals we nu doen en gaan kijken waar we nog meer de verbinding kunnen leggen tussen de peuterspeelzaal en de school.

Op dit moment hebben we op maandag een vraagbaak van sociaalwerk Oldambt en op vrijdag een logopedist van Logopediepraktijk Oldambt in huis. In de toekomst zal daar bij voldoende aanmeldingen ook het Beweegcentrum Winschoten bijkomen. Daarnaast zal de gezinsklas bij voldoende aanmeldingen ook op het Kindcentrum actief blijven.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben ingelicht, mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen (06-13957228) of mailen met Iris Kuiper (i.kuiper@sooog.nl).

 

Met vriendelijke groet,

Team KC de Uilenburcht

Ieder kind is uniek en ontdekt samen met anderen de wereld met het hoofd, hart en handen.

Mijn spelen en leren is van mij.

 

 

dag van de leraar

Gepubliceerd door: OBS De Uilenburcht
5 oktober was het de dag van de leraar, maar omdat we het toen al zo druk hadden met het kinderboekenweek-kiva feest hebben we de dag van de leraar naar deze week verschoven....
 

Nieuwsbrief 3

Gepubliceerd door: OBS De Uilenburcht
Het laatste nieuws van de school met uw speciale aandacht voor het stukje over de inloopouderavond, de lampionnenshow en de fruitdagen.We wensen u veel leesplezier
 

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl