ouderapp Mijnschool

https://09DO00.mijnschool.nl 

De ouderapp wordt door de school als primaire bron van communicatie gebruikt. Hier komt alles op te staan wat u als ouder over de lopende zaken op school moet weten. Ook gebruiken we dit middel om u spoedberichten te sturen. U heeft als ouder alleen toegang tot zaken die betrekking hebben op de groep waar uw kind in zit of algemene zaken. Ook komen hier de foto’s op te staan die tijdens schoolse activiteiten gemaakt worden. U kunt de ouderapp via de website openen, maar ook als app op uw mobiele telefoon of tablet zetten. U ontvangt regelmatig een mail met daarin een update van alles wat er  is toegevoegd. 

OBS de Uilenburcht

Schoolcoördinator: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
obsuilenburcht@sooog.nl