Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar vrijwel elke school vraagt een ouderbijdrage voor het schoolfonds.  Dit is een vrijwillige bijdrage, die wordt beheerd door de Ouderraad van de school. Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die toch belangrijk voor de kinderen zijn. Op de Uilenburcht zijn dit de volgende activiteiten: sinterklaasfeest, kerstfeest, voorleesontbijt, de paasviering, Koningsspelen, Groep 8 dag en het PUK festival. 

Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt u dit op school kenbaar maken, zodat de school samen met u een regeling kan treffen. Alleen wanneer alle ouders hun bijdrage voldoen kan de Ouderraad zowel de hoogte van het schoolfonds bescheiden houden als de gewenste activiteiten organiseren.

 

Dit jaar is het schoolfonds weer vastgesteld.

Eerste kind          € 20.00

Tweede kind         €17,50

Derde kind           € 15,00

En elk volgende kind is € 2,50 minder.

 

De schoolreisjes :

Groep 1 en 2 : € 10,00 per persoon.

Groep 3 t/m 6 : € 20,00  per persoon.

Groep 7 en 8 : € 90,00 per persoon.

 

Inkomsten uit oud papier en andere acties Jaarlijks levert het oud papier een flink bedrag op. Daarnaast organiseert de ouderraad ook nog acties die geld opleveren. Dit bedrag wordt voor een flink deel gebruikt om de kosten van de schoolreizen voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Daarnaast worden deze inkomsten gebruikt voor excursies en andere activiteiten voor de kinderen.

Stichting Uil Stichting Uil is de stichting die namens de ouders en school de gelden van school beheerd. In Stichting Uil zitten de volgende mensen: Stefanie Jansen (OR – penningmeester) Harm Jan de Hoop  (MR) Agnes Lautenbach (team) Iris Kuiper (directie).

Jaarlijks legt Stichting Uil verantwoording af over de uitgaven vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en oudpapier-pot. Ook stellen zijn begrotingen op voor beide financiële posten. Al deze zaken liggen ter inzage bij de directie.

 

Factsheet ouderbijdrage (PDF)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl