Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Oudercontact

Belang van betrokkenheid ouders We vinden het een belangrijke voorwaarde dat er een goed contact is tussen de school en thuis. We willen ouders breedvoerig informeren over het onderwijs bij ons op school. Dit doen we o.a. middels de website, nieuwsbrieven, KiVa nieuwsbrieven en informatie op onze besloten Facebook groep. We gaan ervan uit dat goed geïnformeerde ouders, tevreden ouders zijn.

Informatievoorziening

 Aan het begin van het schooljaar organiseren we kennismakingsavonden. Daarnaast hebben we in oktober een inloopavond. Uw kind(eren) informeert u tijdens deze avond zelf over diverse zaken die betrekking hebben op de gang van zaken in de klas. Ook is de leerkracht in de klas aanwezig om informatie te geven over het onderwijs dat geboden wordt. In sommige groepen vindt er nog een  informatieavond en/of thema-avond plaats.

De ouders worden een aantal keren per jaar d.m.v. een individueel gesprek op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind. Verder kunt u na schooltijd bij ons terecht indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn. 2 keer per jaar krijgen de leerling een rapport mee.

In alle groepen zijn wij bereid om u eens te ontvangen om een morgen/ middag mee te draaien in de groep. Het kan heel verhelderend zijn om te zien hoe het reilt en zeilt in de groep. Van ouders verwachten we dat indien er problemen rijzen en/of onduidelijkheden bestaan, men op school komt om het te bespreken. Als wij hiervan in kennis worden gesteld, dan kunnen we erover praten en gezamenlijk tot een oplossing komen.

Koffieochtenden

Met ingang van dit schooljaar gaan wij koffieochtenden organiseren. Deze ochtenden zijn voor ouders van de peuters, kleuters en groep 3. Tijdens deze ochtenden is altijd een teamlid van de school en een vrijwilliger van het Taalhuis aanwezig. Zij kunnen vragen beantwoorden over de nieuwsbrief of iets vertellen over onderwerpen waar ouders meer over willen weten. Ook kunt u zelf onderwerpen aandragen waar u het graag met elkaar over zou willen hebben. 

De ochtenden zijn van 09.30 uur  tot 11.00 uur.

 

OBS de Uilenburcht

Schoolcoördinator: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
obsuilenburcht@sooog.nl