Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Ouderhulp

Ouderactiviteiten
Bij veel activiteiten op school kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Zonder uw hulp kunnen we veel activiteiten niet organiseren! Eénmaal per jaar ontvangen ouders een ouderhulplijst. Op deze lijst kunnen ouders aangeven waar ze op school bij willen helpen. We hopen dat veel ouders bereid zijn om bij één of meerdere activiteiten te helpen. Vele handen maken immers licht werk!

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te helpen bij het onderwijs.
We vragen deelname van de ouders aan:
- Onderhoud van de website.
- Ouderpanel: meepraten over de samenwerking tussen school en ouders.
- Hulp bij schoonmaakavond groep 1 en 2.
- Hulp bij feestdagen (op school) (Sinterklaas/Kerst etc.)
- Versieren van de hal van school.
- Luizencontroleteam. 
- Voorlezen in groep 1 en 2.
- Begeleiden bij voetbal/slagbal/sportdag.
- Begeleiden bij excursies.
- Helpen bij handvaardigheidslessen.
- Foto’s maken bij feestdagen.
- Medezeggenschapsraad.
- Ouderraad.
- Oud papier ophalen.
- Helpen bij het bijhouden van het documentatie-centrum en de schoolbibliotheek.
- Hulp bij de bloemenactie.
- Schminken.
- Hulpouder voor de ouderraad bij diverse activiteiten
- Enz..


Intekenlijst ouderhulp (DOC)

 

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl