Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Ouderhulp

Ouderactiviteiten Bij veel activiteiten op school kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Zonder uw hulp kunnen we veel activiteiten niet organiseren! Eén maal per jaar ontvangen ouders een ouderhulplijst. Op deze lijst kunnen ouders aangeven waar ze op school bij willen helpen. We hopen dat veel ouders bereid zijn om bij één of meerdere activiteiten te helpen. Vele handen maken immers licht werk!

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te helpen bij het onderwijs.

We vragen deelname van de ouders aan:

Onderhoud van de website Ouderpanel: meepraten over de samenwerking tussen school en ouders Hulp bij schoonmaakavond groep 1 en 2

Hulp bij feestdagen (op school) (Sinterklaas/Kerst etc.) Versieren van de hal van school Luizencontroleteam Voorlezen in groep 1 en 2 Begeleiden bij voetbal/slagbal/sportdag Begeleiden bij excursies Helpen bij handvaardigheidslessen Foto’s maken bij feestdagen Medezeggenschapsraad Ouderraad Oud papier ophalen Helpen bij het bijhouden van het documentatie-centrum en de schoolbibliotheek Hulp bij de bloemenactie Schminken Hulpouder voor de ouderraad bij diverse activiteiten


intekenlijst ouderhulp (PDF)

 

 

OBS de Uilenburcht

Schoolcoördinator: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
obsuilenburcht@sooog.nl