Peuterspeelzaal

De peuteropvang of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop gericht om het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Doordat Stichting Peuterwerk deel uitmaakt van de Tintengroep zijn de lijnen naar het welzijnswerk kort. Als een kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken kunnen we hiervoor, altijd samen met de ouders, snel de hulp inroepen van andere professionals.

Voor meer informatie over Stichting Peuterwerk https://www.stichtingpeuterwerk.nl/

 

 

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl