Visie

Onze visie wordt hieronder beschreven op basis van de kernwaarden van de het kindcentrum. De kernwaarden van de Uilenburcht zijn veiligheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en plezier. 

 

We vinden het belangrijk de kinderen respectvol gedrag te leren. Het kindcentrum moet voor alle betrokkenen een veilige plek zijn. Daarom werken we volgens de KiVa werkwijze. Op deze manier willen we kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en handelen en de invloed daarvan op anderen. Ouders en leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Opvoeden doe je niet alleen, maar doen we samen. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan en van hun kinderen.   

Ik maak er samen met anderen een fijn kindcentrum van.  

 
Ons onderwijs moet betekenis hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Dat kan alleen als ze zich actief betrokken voelen bij hun eigen vorming. Betrokkenheid betekent mee mogen praten, participeren en groeien in de maatschappij. Dit geldt voor kinderen, leerkrachten en ouders. 

Ons kindcentrum is niet alleen toegankelijk voor ouders van de school en peuterspeelzaal, maar ook voor andere dorpsbewoners. Het kindcentrum heeft een belangrijke functie voor het dorp. Het is een plek waar Beersters terecht kunnen voor hun vragen, maar ook hun steentje bij mogen dragen aan de ontwikkeling van hun jongere dorpsgenoten.  We zijn actief betrokken bij activiteiten binnen het dorp en het dorp bij activiteiten binnen de Uilenburcht.                                                                                                                                                                                                                              

Ik speel, werk, leer en leef met anderen.

Leren is een sociale activiteit. In onze lessen is de groep steeds het start- en eindpunt van de lessen. Binnen de lessen leren we de kinderen ook samenwerken. Hiervoor maken we o.a. gebruik van coöperatieve werkvormen. Daarnaast leren we de kinderen ook zelfstandig werken. Hierbij geven we kinderen, passend bij hun ontwikkelingsniveau en onderwijsbehoeften, verantwoordelijkheid voor hun werk. Kinderen kiezen zelf de vervolgopdrachten passend bij de doelen die ze zichzelf hebben gesteld. We gaan er niet van uit dat de kinderen dit kunnen, maar we kunnen ze het wel leren.                                                                                                                                                                                                                                 

Ik durf!

Ik zorg goed voor mijzelf en een ander.

Ik vertrouw op de ander en mijzelf.

Ik kan zelf beslissingen nemen.

Ik geef ruimte aan de ander en mijzelf.

Ik voel mij eigenaar.  

 

We willen kinderen breed waarderen, kinderen zijn meer dan alleen hun scores op taal- en rekengebied. Ze leren niet alleen met hun hoofd maar ook met hun hart en handen. Naast de basisvaardigheden vinden we het belangrijk dat een kind zijn talenten leert ontdekken en ontwikkelen en iets weet van de plek waar het is opgegroeid. De leerkrachten zetten hun talenten in om de kinderen te laten ontwikkelen. We willen hiervoor een groot scala aan verschillende activiteiten aanbieden aan de kinderen.  


Ik improviseer, ontwerp, gebruik mijn fantasie, ontdek en gebruik mijn talent.

Ik denk in oplossingen, wil goed presteren, ontwikkel mijn talenten en kwaliteiten.  

 

De uil met de knipoog is het symbool van de Uilenburcht. We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar het kindcentrum gaan en goed in hun vel zitten. 

Ik ben blij en vrolijk.

Ik werk vanuit het hart.

Ik heb het gezellig.

Ik ben positief.

Ik gebruik humor.

Ik geniet. 

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl