Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Voortgezet Onderwijs

Overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Met betrekking tot voorlichting aan ouders ten behoeve van de school-keuze na de basisschool plannen we ieder schooljaar een informatieavond. Op deze informatie-avond krijgt u informatie over de middelbare school en de procedure van verwijzing in groep 8. Bij deze procedure horen verschillende toetsmomenten zoals de Cito eindtoets en de NSCCT, maar ook verwijsgesprekken met de leerkracht van groep 8 en voorlichting vanuit de middelbare school.

Indien u aanvullende informatie wenst over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, dan kunt u de zgn. regiogidsen kwaliteitskaarten Voortgezet onderwijs opvragen. De informatie is bedoeld voor ouders van leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs.

KC de Uilenburcht

Directeur: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
kcdeuilenburcht@sooog.nl