Aanmeldingsformulier
kenningsmakingsgesprek

Voortgezet Onderwijs

Overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Met betrekking tot voorlichting aan ouders ten behoeve van de school-keuze na de basisschool plannen we ieder schooljaar een informatieavond. Op deze informatie-avond krijgt u informatie over de middelbare school en de procedure van verwijzing in groep 8. Bij deze procedure horen verschillende toetsmomenten zoals de Cito eindtoets en de NSCVT, maar ook verwijsgesprekken met de leerkracht van groep 8 en voorlichting vanuit de middelbare school.

Indien u aanvullende informatie  wenst over de verschillende scholen  voor voortgezet onderwijs, dan kunt u de zgn. regiogidsen kwaliteitskaarten Voortgezet onderwijs opvragen. De informatie is bedoeld voor ouders van leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs.

OBS de Uilenburcht

Schoolcoördinator: Iris Kuiper

F.J.J Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

0597 - 331 651
obsuilenburcht@sooog.nl